Rehabilitační centrum FyzioHelp s.r.o.
Rehabilitační centrum FyzioHelp s.r.o.
Na základě nejmodernějších technik a postupů současné fyzioterapie vám v našem rehabilitačním centru poskytneme veškerou profesionální péči, a to pod dohledem speciálně vzdělaných a vyškolených fyzioterapeutů. .
Čerpání benefitu

Benefity v rámci mimořádného dotačního programu pro poskytovatele lůžkové péče lze uplatnit i v našem zařízení ! 🏥

Do konce roku mohou pracovníci ve zdravotnictví pracující v zařízení, kde je poskytována lůžkovou zdravotní péčí, čerpat benefity v rámci mimořádného programu MZ ČR (více informací o výši příspěvků, kdo a jak je může čerpat, najdete na webu www.mzcr.cz nebo u zaměstnavatele).

Naše Rehabilitační centrum FyzioHelp s.r.o. je nestátním zdravotnickým zařízením zapsaným v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb, a proto Vám můžeme taktéž vystavit fakturu na poskytování služeb spojených s rehabilitační péčí.
Můžete u nás takto čerpat z kompletní nabídky fyzikální terapie a fyzioterapeutické péče, kterou nabízíme (ceník naleznete v záložce Ceník služeb).
Objednávat a informovat se na čerpané procedury můžete u našich fyzioterapeutů na číslech 774 002 507 a 774 002 510.
S přáním pevného zdraví
kolektiv Rehabilitačního centra FyzioHelp s.r.o

 

Vážení klienti,

na naše zdravotnické zařízení se nevztahují žádná omezení.

 Za plného provoz a ve standardní provozní době jsme vám k dispozici poskytnout veškerou rehabilitační péči.

Žádáme všechny klienty o dodržování pravidel, které minimalizují případný přenos viru:

       správně nasazený respirátor třídy FFP2 nebo jeho alternativa se stejnou filtrační schopností

        před vstupem do ordinace použijte dezinfekci.